QUČ OFERIM? > Permančncies

El nostre centre ofereix un servei d'acollida matinal als alumnes que ho precisin.

Aquest servei és gestionat per l'empresa LADA.

L'horari és de les 7.50 hores fins a l'inici de les classes.

> Departament d’Orientació


presentarenys.net   © 2018   Avís legal   Crčdits
Carrer Pompeu Fabra, 2
08350 Arenys de Mar - Barcelona

Tel. 93 792 02 41 / 93 792 29 53

centre@presentarenys.net