Apadrinament lectorLa lectura és un dels continguts bàsics del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. El procés lector duu implícit una sèrie d’habilitats tant lingüístiques com socials que ajuden l’infant a desenvolupar diverses capacitats que fa servir en molts dels àmbits de la seva vida quotidiana. L’escola ofereix les eines necessàries perquè l’alumne adquireixi l’hàbit lector i aconsegueixi llegir pel plaer de llegir. Per aquest motiu, hem plantejat noves activitats per potenciar el gust per la lectura: la tutoria entre diferents etapes i l’apadrinament lector. Aquestes activitats cooperatives permeten relacions comunicatives entre alumnes de diferents cursos.


A primària, hem iniciat un projecte vertical per treballar la lectura: l’apadrinament lector, aquest és un projecte molt motivador en el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura. El projecte sorgeix a partir de la necessitat de l’alumnat de millorar el procés lector i la comunicació lingüística en tots els seus aspectes.


És una activitat cooperativa que es realitza en parelles. En aquest cas, els alumnes de tercer fan de padrins als de primer, i els alumnes de quart als de segon. L'alumne padrí de lectura adquireix el compromís principal de vetllar per l'aprenentatge lector del seu fillol, l’ajuda a aprendre a llegir i procura encomanar-li el gust per la lectura.


L'activitat ha tingut una gran acollida i els alumnes ja estan impacients per retrobar-se amb els seus padrins o fillols!


Us adjuntem un enllaç amb algunes fotografies d’aquesta activitat: