COMPLEMENTÀRIES (CURS 2020 - 2021)

 L’escola ofereix diferents matèries complementàries que enriqueixen el currículum, cadascuna té objectius molt concrets.

* Infantil:

Anglès (3 h)

A Educació Infantil, la classe d’anglès vol ser una primera aproximació lúdica a aquesta llengua que s’estudiarà al llarg dels cursos següents.

* Primària:

1r: Matemàtiques lúdiques
2n: Matemàtiques lúdiques i taller de narrativa en català
3r: Matemàtiques lúdiques, taller de narrativa en català i informàtica
4t: Matemàtiques lúdiques, lectura en anglès i informàtica
5è: Estructures lingüístiques comunes i informàtica
6è: Lectura en anglès, taller de teatre i informàtica

La Informàtica que fem des de 3r de Primària fins a 4t d’ESO, l’entenem i valorem com una eina de treball, com una instrumental, que els ajudarà en els seus estudis.

* 1r d’ESO:

Informàtica (1 h) i Religió (1 h)

* 2n d’ESO:

Informàtica (2 h)

* 3r d’ESO:

Informàtica (1 h) i Anglès (1 h)

* 4t d’ESO:

Projecte de Recerca (1 h) i Anglès (1 h)

* 1r de BATX:

Anglès (1 h)