COMPLEMENTÀRIES (CURS 2023 - 2024)

 L’escola ofereix diferents matèries complementàries que enriqueixen el currículum, cadascuna té objectius molt concrets.

* Infantil:

Anglès (1 h) i Música (1 h)

A Educació Infantil, la classe d’anglès vol ser una primera aproximació lúdica a aquesta llengua que s’estudiarà al llarg dels cursos següents.

* Primària:

1r: Expressió Oral en Llengua Castellana i Speaking
2n: Expressió Oral en Llengua Castellana i Speaking
3r: Speaking i informàtica
4t: Speaking i informàtica
5è: Speaking i informàtica
6è: Taller de teatre i informàtica

* 1r d’ESO:

Informàtica (1 h) i Religió (1 h)

* 2n d’ESO:

Informàtica (2 h)

* 3r d’ESO:

Informàtica (1 h) i Anglès (1 h)

* 4t d’ESO:

Informàtica (1 h) i Anglès (1 h)

* 1r de BATX:

Anglès (1 h)