EQUIP DE PASTORAL

L’equip de PASTORAL és el responsable de la programació i realització de la formació, vivència i orientació cristiana dels nostres alumnes. Està present en totes les etapes i vertebra tota la vida de l’escola acompanyant els alumnes en el seu pas per ell.


El lema de l'Objectiu Educatiu-Pastoral d’aquest curs 2020/21 és: "Construir xarxes d'acompanyament amb Jesús, els educadors, els alumnes, les famílies". L’equip d’aquest any està format per: M.Paloma Gayá (Coordinadora de l'Equip), Anna Ferreres, Marta Serrano, Roser Dulsat, Anna Bacaria, Ferran Aguiló i Raquel Limón.