EQUIP DE PASTORAL

L’equip de PASTORAL és el responsable de la programació i realització de la formació, vivència i orientació cristiana dels nostres alumnes. Està present en totes les etapes i vertebra tota la vida de l’escola acompanyant els alumnes.


El lema de l'objectiu educatiu-pastoral d’aquest curs 2022/23 és: "Potenciar les qualitats de cadascú per posar-les al servei dels altres, tenint com a model JESÚS de Natzaret".  L’equip d’aquest any està format per M.Paloma Gayá (coordinadora de l'equip de Pastoral), Marta Serrano, Roser Dulsat, Mari Carmen Martos, Ferran Aguiló i Raquel Limón.