GRUPS ADAMAH¿Què significa ADAMAH? ADAMAH significa TERRA en el llenguatge de Jesús.


¿Què ens ofereix ADAMAH?

Ens ofereix un camí per proposar de forma sequencial els nuclis bàsics del Carisma Concepcionista i acompanyar el creixement en la fe dels nens i joves. Des del nostre centre apostem per l'educació integral de l'alumne i no només volem educar a nivell acadèmic, sinó oferir una formació en valors humans i religiosos. A través dels grups ADAMAH els alumnes poden descobrir i desenvolupar la seva interioritat i anar trobant el sentit de la seva vida. 

Els grups estan formats per alumnes de la mateixa edat i tenen assignat un monitor/a, professors del centre i especialitzats en la dinamització de grups de nens i joves. Les seves funcions són: 

• Acompanyar personalment a cada alumne en el seu procés de creixement i desenvolupament personal.
• Afavorir l'experiència de la fe en grup.
• Oferir un itinerari de personalització de la fe.
• Fer una proposta de vida cristiana que comenci de l'experiència del Carisma Concepcionista.