INFORME LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I LLISTA D'ESPERA