llista dels alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 12-06-23