Llista dels alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 21-06-23