Objectius BATXILLERAT

1. Preparar els alumnes per a la seva incorporació al món universitari, els estudis de Cicles Formatius de Grau superior i al món laboral. 2. Fomentar la relació personal entre alumnes i professors per tal de poder atendre millor les necessitats individuals. 3. Proporcionar als alumnes eines que facilitin la resolució de conflictes. 4. Afavorir una maduresa intel·lectual i humana. 5 Desenvolupar les capacitats necessàries per encarar positivament les seves vivències.