Objectius BATXILLERAT (curs 2020 - 2021)

"aCOMPANYats!"
- Construir xarxes d'acompanyament amb Jesús, els educadors, els alumnes i les famílies -

 

Aquest és el lema de l’objectiu educatiu per al curs 2018 - 2019. El treballarem durant tot l’any acadèmic des de totes les matèries i activitats, i no solament en les activitats de tutoria, malgrat que és en aquest espai de temps en què tenen lloc els moments forts per reflexionar i aprofundir sobre tots els aspectes que s’inclouen en aquest objectiu.

1r de BATXILLERAT

“Els nostres objectius”
Dinàmiques per treballar la puntualitat i el saber estar, signes de respecte i compromís.
La recerca dels nostres objectius: acadèmics i personals.
Les etapes del camí: dubtes, incerteses, moments de crisi i descoratjament, amb d’altres moments d’entusiasme i decisió.
Els models i els models positius: M. Carme Sallés, un model de coherència, altruisme i donació.
La gestió de l’èxit i el fracàs.
Activitats que s’orienten a cohesionar el grup a través dels valors del respecte, el compromís i el bé comú per arribar a ser un equip.

“L’autoconeixement”
Les activitats s’orientaran a l’autoconeixement com a jove, estudiant i persona inquieta a fer el bé als altres. S’afavorirà la reflexió sobre factors personals i exigències socials que condicionen els desigs i decisions per tal d’aconseguir la maduresa i l’autonomia.
Dinàmiques per treballar la intel·ligència emocional i el desenvolupament de la persona en tots els seus àmbits.

“Esforç, entusiasme, decisió”
Les activitats s’orientaran a integrar en el fer diari el models de persones que amb la seva vida són exemples per a nosaltres.
Test d’avaluació personal per valorar el treball de reflexió que s’ha fet durant el curs.

2n de BATXILLERAT

“Fem camí”
Activitats que s’orienten a cohesionar el grup a través dels valors del respecte, el compromís i el bé comú per arribar a ser un equip.
Dinàmiques per treballar la puntualitat i el saber estar, signes de respecte i compromís.
Volem treballar la importància del grup, que no fem camí sols, prendre conciència del compromís amb un mateix i amb el grup.

“No passem de tot”
Volem allunyar-nos d’aquest concepte tant de moda de la generació “ni-ni”. Adonar-nos que podem ser una generació compromesa i solidària, que caminem vers un objectiu, que tenim ideals i il·lusions.
Reforçar valors com la solidaritat coneixent millor l’ONG de la congregació “Siempre adelante”.
Escoltar testimonis de persones que fan de l’esforç, la constància i la responsabilitat, pilars de la seva vida.

“Obrim la porta al nostre futur”
Continuem amb la idea del camí que estem realitzant junts, però ara en una etapa decisiva: triar cap a on ens dirigim.
Xerrades d’orientació universitària i C.F.G.S. (cicles formatius de grau superior).
Orientació professional individualitzada.
Dilemes morals per insistir en la importància de la presa de decisions.
Com que el curs acaba el mes de maig, l’activitat de tutoria se centrarà en la planificació i projecció acadèmica i professional de l’alumne/a.
Planificació amb els alumnes que ho necessitin sobre la nova selectivitat, assessorant en la tria de les matèries de la part específica.