OPTATIVES I COMPLEMENTARIES ESO (CURS 2023 - 2024)

1r ESO

Teatre (Apropar-se als recursos expressius i artístics de teatre)

De bon rotllo! (Practicar diferents habilitats socials i aprendre a resoldre conflictes a través del diàleg)

Speaking (Practicar l'expressió oral en anglès amb jocs i conversa espontània) 

Francès I (Iniciar el coneixement d'aquesta llengua)

Esports  d'equip (Treballar la col·laboració, la cooperació i la integració a través de l'esport d'equip)

Debat (A partir dels temes d'actualitat i d'interès pels alumnes, exercitar d'estreses lingüístiques orals i l'exposició d'idees)

Ens divertim pensant (Practicar de manera engrescadora el raonament lògicodeductiu, fent activitats com: jeroglífics, endevinalles, sèries de nombres i lletres, percepció espacial...)

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A ESO (2h a la setmana):

1h religió i 1h d'informàtica

 

2n ESO

Teatre (Apropar-se als recursos expressius i artístics del teatre)

Vida sana (Treballar hàbits saludables, d'alimentació, d'esports i de salut emocional, aprenen a escoltar el nostre propi cos per tenir una vida sana)

Francès II (Continuar aprofundint en el coneixement d'aquesta llengüa)

Speaking (Practicar l'expressió oral en anglès amb jocs i conversa espontània)

Esports d'implement (Treballar amb materials per desenvolupar la coordinació)

Ètica i cinema (T'agrada el cinema? Descobrirem que moltes pel·lícules contenenen missatges que ens ensenyen)

Mural - Art (Utilitzar diferents tècniques pictòriques i suports a grans formats per buscar una mirada crítica, creativa i amb criteri propi respecte el món que ens envolta. Es treballarà l'art com a eina de transformació social)

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A ESO (2h a la setmana):

2h d'informàtica

 

3r ESO

Mediació (Aprendre a solucionar conflictes amb el diàleg per millorar la convivència)

Curtfilms (Aprendre tècniques usades al cinema i apliacions bàsiques d'edició d'imatges fixes i en moviment)

Speaking (Practicar l'expressió oral en anglès amb jocs i conversa espontània)

Francès III (Continuar aprofundint en el coneixement d'aquesta llengüa)

Esports d'equip (Treballar la col·laboració, la cooperació i la integració a través de l'esport d'equip)

Robòtica i programació 

Astèrix i Obèlix (El món de la cultura clàssica. Introducció a la civilització grecollatina seguint els mítics personatges Astèrix i Obèlix)

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A ESO (2h a la setmana):

1h d'informàtica i 1h complementària d'anglès
 

4t ESO


Llatí

Biologia i Geologia

Emprenedoria

Economia 

Música

Física i Química

Tecnologia

Francès

Visual i Plàstica

Filosofia

Arts Escèniques

Cultura clàssica

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A ESO (2h a la setmana):

1h d'informàtica i 1h complementària d'anglès