Organització de l’etapa SECUNDÀRIA

L’Educació Secundària és una etapa Obligatòria.

S’estructura en quatre cursos acadèmics que comprenen les edats d'entre 12 i 16 anys.

Té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes assoleixin els elements bàsics de la cultura.

Entre d’altres objectius, podríem destacar:
• Fomentar un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l'ensenyament primari.
• Preparar l'alumne amb l'adquisició de conceptes i procediments, per continuar uns estudis superiors o per introduir-se en l'àmbit professional.
• Afavorir l'enriquiment en valors per tal d'aconseguir una maduresa humana.