Recuperació matèries suspeses

dilluns, 2 octubre, 2023 (Tot el dia) a divendres, 6 octubre, 2023 (Tot el dia)

Recuperacions matèries pendents de cursos anteriors ESO