Objectius per al curs 2020 - 2021 (Educació Primària)

1r de PRIMÀRIA

PRIMER TRIMESTRE

Lema: “Amb els seus ulls, commou-te!”
Objectius:
- Obrir bé els ulls i mira al voltant per descobrir els altres.
- Conèixer millor els nostre companys.
- Treballar els valors de respecte, l’escolta i la valoració d’un mateix i dels altres.

SEGON TRIMESTRE

Lema: “Amb els seus gestos, commou-te!”
Objectius:
- Aprendre a actuar perquè tots els que viuen a prop nostre estiguin atesos i siguin feliços.
- Que els nostres actes facin costat a les dificultats.
- Treballar els valors de responsabilitat, autocontrol i respecte.

TERCER TRIMESTRE

Lema: “Amb el seu cor, commou-te!”
Objectius:
- Prendre decisions importants des de dins del nostre cor amb tendresa, compassió...
- Treballar els valors de l’autonomia, la seguretat i l’esforç.
- Saber conviure i el saber estar.

2n de PRIMÀRIA

PRIMER TRIMESTRE

Lema: “Amb els seus ulls, commou-te!”
Objectius
- Obrir bé els ulls i mira al voltant per descobrir els altres.
- Conèixer millor els nostre companys.
- Treballar els valors de respecte, l’escolta i la valoració d’un mateix i dels altres.

SEGON TRIMESTRE

Lema: “Amb els seus gestos, commou-te!”
Objectius:
- Aprendre a actuar perquè tots els que viuen a prop nostre estiguin atesos i siguin feliços.
- Que els nostres actes facin costat a les dificultats.
- Treballar els valors de responsabilitat, autocontrol i respecte.

TERCER TRIMESTRE

Lema: “Amb el seu cor, commou-te!”
Objectius:
- Prendre decisions importants des de dins del nostre cor amb tendresa, compassió...
- Treballar els valors de l’autonomia, la seguretat i l’esforç.
- Saber conviure i el saber estar.

3r de PRIMÀRIA

PRIMER TRIMESTRE

Lema: “Amb els seus ulls, commou-te!”
Objectius:
- Mirar i estimar els altres com a germans.
- Descobrir totes les coses positives d’un mateix i dels altres.
Valors: Comprensió, solidaritat, respecte.

SEGON TRIMESTRE

Lema: “Amb els seus gestos, commou-te!”
Objectius:
- Acompanyar la vida dels altres des dels nostres gestos.
- Buscar solucions pròpies davant de les dificultats.
Valors: Responsabilitat, autocontrol, respecte.

TERCER TRIMESTRE

Lema: “Amb el seu cor, commou-te!”
Objectius:
- Buscar raons des del cor per dur a terme algunes decisions.
- Saber deixar-se portar pel cor.
Valors: Compassió, generositat, alegria.

4t de PRIMÀRIA

PRIMER TRIMESTRE

Lema: “Amb els seus ulls, commou-te!”
Objectius:
- Saber mirar i estimar als altres com a germans.
- Descobrir totes les coses positives pròpies i les dels altres.
Valors: Saber comprendre, solidaritat, respecte i empatia.

SEGON TRIMESTRE

Lema: “Amb els seus gestos, commou-te!”
Objectius:
- Saber tenir gestos positius envers els altres, per ser bons companys i ajudar a qui ho necessiti.
- Saber buscar ajuda i solucions davant qualsevol situació dificultosa o adversa.
Valors: Companyonia, responsabilitat, respecte, ajuda mútua i empatia.

TERCER TRIMESTRE

Lema: “Amb el seu cor, commou-te!”
Objectius:
- Buscar motius per dur a terme accions positives envers un mateix i els altres.
- Intentar tenir el cor net, per poder portar a terme bones accions envers un mateix i els que ens envolten.
Valors: Generositat, alegria, respecte, empatia, companyonia.

5è i 6è de PRIMÀRIA

PRIMER TRIMESTRE

Lema: “Sentir amb els ulls”
Objectius:
- Prendre consciència de tot el que ens envolta.
- Valorar tot allò que tenim i donar-ne gràcies.
- Adonar-nos de la gent que no té el més essencial per viure.
- Adonar-nos dels companys que tenen problemes: rebuig, autoestima…
Valors: respecte, responsabilitat, assertivitat.

SEGON TRIMESTRE

Lema: “Sentir amb els gestos”
Objectius:
- Ajudar als qui ho necessiten (saber donar un cop de mà).
- Valorar el que fan els altres per nosaltres.
Valors: responsabilitat, solidaritat, empatia, agraïment.

TERCER TRIMESTRE

Lema: “Sentir amb el cor”
Objectius:
- Prendre decisions importants des del cor.
- Reconèixer i valorar-nos com som.
Valors: autoconcepte, autoestima, seguretat, interiorització.