Lema per al curs 2020 - 2021 (Educació Primària)

"CONNECTATS"

A partir del lema "Connectats" es treballaran els següents aspectes:

COHESIÓ DE GRUP

- Descobrir com són els nostres companys i acceptar-los tal com són, reconeixent que tots som importants i únics per formar un bon equip.
- Esforçar-se en la integració de tots els companys.
- Saber tenir gestos positius envers els altres, per ser bons companys i ajudar a qui ho necessiti.

CONVIVÈNCIA I HABILITATS SOCIALS

- Reconèixer la necessitat de tenir unes normes per a conviure amb els demés.
- Desenvolupar actituds i conductes d’acord amb els valors de la tolerància, l'amistat i el compromís.
- Col·laborar en accions solidàries. amb qui més ho necessiti.
- Trobar eines que ens ajudin a la resolució positiva dels conflictes.
- Aprendre a treballar cooperativament.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

- Ser conscient de les pròpies emocions i aprendre a gestionar-les.
- Reforçar la imatge positiva d’un mateix.
- Partir del coneixement personal, per valorar els dons i qualitats rebudes.
- Potenciar la confiança en les pròpies capacitats.
- Acceptar les pròpies mancances.
- Treballar l’empatia i l’assertivitat.
- Saber dir “NO”.

RESPONSABILITAT

- Experimentar les conseqüències que es deriven de les nostres accions.
- Acceptar responsabilitats concretes dins el grup i personals.
- Respectar i tenir cura del material propi, dels altres, les les instal·lacions del centre.
- Valorar el treball ben acabat.

AUTONOMIA

- Desenvolupar l’ autonomia personal per a resoldre dificultats o conflictes i demanar ajuda quan sigui necessari.
- Recordar la importància d’una bona organització del treball i estudi.
- Potenciar la seguretat d’un mateix per poder ser autònom.

SALUT

- Conèixer el nostre propi cos.
- Valorar el nostre cos i acceptar-lo tal com és.
- Identificar hàbits bàsics saludables (alimentació, descans, esport…).

PASTORAL

- Presentar l’objectiu educatiu pastoral “CONNECTATS”
- Motivar, explicar i treballar les festes de: Inici de curs, La Presentació, Tots Sants, Advent, la Immaculada, Nadal, la Pau i no violència escolar, Dimecres de Cendra, Pasqua i mes de Maria
- Fomentar el valor i la riquesa de pertànyer a una comunitat educativa que comparteix I transmet els valors cristians, seguint l’estil de Carmen Sallés.
- Descobrir actituds d’escolta, compartir, acció de gràcies, petició.