Consell Escolar 2023 - 2024

Director/a (President/a del consell): 

Marta Vima Salas

 

Representants de la titularitat

M. Maria José Pascual García 

M. Raquel Viné Marín

Paloma Gayá González

 

Representants dels pares d'alumnes:

Sergi Parra Vega

Dolça Rigola Garrofé

Ana Cristina Suñer Maurel

Concepción Martínez Granados

Suplent

 

Representants del professorat:

Iolanda González Soler

Raquel Rodríguez Vernis

Eva Vilaró Sans

Sílvia López Mas

Suplent

 

Representants d'alumnes

Carla De Pol Casán

Bertha Muriel Hermoso

Suplent: Sara Martín Baiget

 

Representants del personal d'administració i serveis:

Adoración Molina Nevado

Suplent: Sheila Santiago  Corona