Consell Escolar 2022 - 2023

Representants de la titularitat

M. Maria José Pascual García (Presidenta del Consell)

M. Paloma Gayá González

M. Raquel Viñé Marín

Marta Vima Salas

 

Representants dels pares i mares

Sergi Parra Vega

Marta Avilés García

Dolça Rigola Garrofé

Ana Cristina Suñer Maurel

 

Representants professors

Francesc Codina Grima

Iolanda González Soler

Marta Camps Torné

Raquel Rodríguez Vernis

 

Representants d'alumnes

Jorge Royo Escolano

Guillem Vinagre Duran 

 

Representants del PAS

Vacant