ONG "Fundación Siempre Adelante"

La “Fundación Siempre Adelante” és una ONGD (Organització no Governamental pel Desenvolupament sense Ànim de Lucre), inscrita al Ministeri de Sanitat i Política Social amb nº 28/1.325. Ordre TAS/3982/2004 de 5 de noviembre (B.O.E. 2-12-2004). C.I.F. G84021120. Busca recursos pels més petits i necessitats de qualsevol part del món. Impulsa campanyes de sensibilització, projectes de desenvolupament, concursos solidaris, voluntariats i trobades formatives. També coordina i gestiona un sistema d’agermanament entre escoles, de manera que una escola d’Espanya està agermanada amb una altra d’un país de missió, per poder enviar ajuda i tenir contacte real i eficaç entre alumnes d’ambdues escoles. A més a més, promou beques d’escolaritat per apadrinar a un alumne de qualsevol escola concepcionista del món. Aquestes beques cobreixen totes les despeses d’escolarització i un menjar al dia. La nostra escola concretamente está agermanada amb l’escola de Quenzon City (Filipines).

Qualsevol persona que desitgi col·laborar amb la nostra ONG “Fundación Siempre Adelante” pot posar-se en contacte amb la responsable de la Seu Local d’Arenys de Mar: Dory (secretaria@presentarenys.net)

Podeu entrar a https://sadelante.wordpress.com/ per tal de conèixer més d'aprop la nostra ONG!