Permanències

El nostre centre ofereix un servei d'acollida matinal als alumnes que ho precisin.

Aquest servei és gestionat per l'empresa LADA.

L'horari és de les 7.50 hores fins a l'inici de les classes.