Objectius per al curs 2020 - 2021 (Educació Infantil)

 

P3

1.- Tinc molts amics.

2.- Estimo els amics.

3.- Vull ser amic de Jesús.

P4

1.- Adonar-se que pertany a un grup, a una aula i a un entorn comú.

2.- Crear un clima de col·laboració i treball per aconseguir un bon equip.

3.- Crear un clima de bona convivència i respecte en què cadascú aporti el millor d’ell.

P5

1.- Adquirir el sentiment de grup i de la importància de cadascú per enriquir l’equip, potenciar el valor de l’amistat i la col·laboració.

2.- Enriquir les relacions socials demanant i oferint ajuda.

3.- Interioritzar els valors ja treballats els trimestres anteriors a través de dinàmiques.