PROPOSTA EDUCATIVA

El Col·legi La Presentació és:

UN CENTRE EDUCATIU CRISTIÀ

La nostra filosofia educativa s’inspira en la visió de l’home segons l’Evangeli de Jesús de Natzaret. Aquesta és l’arrel d’on neix tota la nostra acció educativa i de pastoral.

UN CENTRE EDUCATIU CONCEPCIONISTA

Els centres Concepcionistes tenen el seu origen en Carme Sallés, qui a finals del segle XIX fundà la Congregació de les Religioses Concepcionistes dedicada a l’educació cristiana dels nens i joves.

“Educar el nen és salvar l’home” (Santa Carmen Sallés)
 

En el centre de la nostra missió educativa: LA PERSONA DE L’ALUMNE

Atenem el desenvolupament de l’estructura de la personalitat de l’alumne de forma harmònica i gradual, ajudant-lo a assumir el paper de protagonista de la seva pròpia educació amb responsabilitat, autonomia, llibertat i esforç. Necessitem conèixer-lo i estimar-lo.

“Estimeu els nens i sabreu educar-los” (Carmen Sallés als seus educadors)

CONSIDERA ELS PARES COM A PRINCIPALS EDUCADORS

I responsables de l’educació dels seus fills. Coneixen i assumeixen el Caràcter Propi del centre i es comprometen a facilitar la coherència entre l’educació familiar i la que proposa el centre.

EDUQUEM DES D’UNA PEDAGOGIA PREVENTIVA-INTEGRAL

A partir del coneixement personal de l’alumne per part de l’educador, l’ajudem a desenvolupar totes les capacitats: intelectual-cognitiva; transcendent-espiritual; social-conductual.

AMB UNA METODOLOGIA…

PERSONALITZADA

Que tingui en compte la identitat de la persona i el desenvolupament harmònic de totes les característiques personals:
- consciència d’un mateix
- desenvolupament de la voluntat
- desenvolupament de l’atenció
- desenvolupament de la capacitat de comprendre, respectar, acceptar… i estimar aquells que es desenvolupen al seu costat.

INTEGRADORA

Que les diferents accions educatives: de coneixement i aprenentatge, activitats culturals, pastorals, estiguin integrades en el procés de desenvolupament harmònic del nen-jove.

MOTIVADORA

Tenint en compte el moment evolutiu, l’equilibri interior i el propi sentir-se a si mateixos i als altres, facilitem l’aprenentatge a partir d’una identitat de grup.

CENTRE EDUCATIU EN PASTORAL QUE DESENVOLUPA VALORS

Valorem i som valorats. Valorem les accions dels altres, valorem les persones del nostre entorn i valorem els objectes que ens envolten; simultàniament, els altres valoren les nostres accions i valoren la nostra persona. Els humans no sabem viure sense valorar; no tenim una actitud indiferent i passiva davant la realitat, sinó que la sentim com a bella o lletja, com a bona o dolenta, com a agradable o penosa, com a noble o vil.

OBERTURA A DÉU

L’educació en la Fe per conèixer Jesucrist i arrelar en aquesta experiència de fe el sentit de la pròpia vida.

RESPECTE

Reconèixer i valorar un mateix i l’altre com a ÉSSER humà únic i diferent; utilitzar les coses com a mitjà per créixer, viure en harmonia amb la natura i com a éssers creats per Déu.

ESFORÇ-SUPERACIÓ

Valor que afavoreix el desenvolupament de la voluntat, de l’atenció, i la possibilitat d’establir relacions que es basin en la recerca del bé.

RESPONSABILITAT

Que condueix a implicar-nos personalment en el propi procés de formació, que ens porta a comprendre les conseqüències de les nostres decisions per a nosaltres mateixos i per als altres.

LLIBERTAT

En tot el procés educatiu anem formant persones amb capacitat d’autodeterminació, de voluntat autònoma, de pensament propi, de llibertat que, en la dimensió de transcendència, porta a buscar el bé i l’amor.

SENTIT DE PERTINENÇA A UNA COMUNITAT

Des del desenvolupament de la consciència d’estar creixent juntament amb d’altres persones que viuen els mateixos valors, des del sentit de corresponsabilitat de portar endavant projectes comuns, afavorim el sentit de la identitat, la pertinença a un grup i l’expressió de la fraternitat.

DES DEL CONVENCIMENT QUE EL MILLOR MÈTODE EDUCATIU ÉS EL BASAT EN L’EXEMPLE PERSONAL

“Els exemples de vida parlen amb més claredat que les paraules” (Santa Carmen Sallés)

MARIA IMMACULADA COM A REFERÈNCIA

Persona plena, Dona creient, que va viure en plenitud el Projecte de Déu per a l’home i la dona de tots els temps.