OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Curs 2023 - 2024)