OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Curs 2022 - 2023)